"quick jerk" — Słownik kolokacji angielskich

quick jerk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie szarpnięcie
  1. quick przymiotnik + jerk rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It opened with a quick jerk of the release handle.

    Podobne kolokacje: