"quick jab" — Słownik kolokacji angielskich

quick jab kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka szczepionka
  1. quick przymiotnik + jab rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It just needs a quick jab in this big artery here, you understand?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo