"quick inspection" — Słownik kolokacji angielskich

quick inspection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka kontrola
  1. quick przymiotnik + inspection rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Boarding, he made a quick inspection, began working out his strategy.