"quick hug" — Słownik kolokacji angielskich

quick hug kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki uścisk
  1. quick przymiotnik + hug rzeczownik
    Silna kolokacja

    The doctor dropped her hand from his face and gave him a quick hug.

    Podobne kolokacje: