"quick gulp" — Słownik kolokacji angielskich

quick gulp kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki łyk
  1. quick przymiotnik + gulp rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He took another quick gulp from his cup and looked back at the surprised Morgan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo