"quick foot" — Słownik kolokacji angielskich

quick foot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka stopa
  1. quick przymiotnik + foot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "With those soft hands and quick feet, I wanted to invite him to be our shortstop."

    Podobne kolokacje: