"quick drink" — Słownik kolokacji angielskich

quick drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeden szybki
  1. quick przymiotnik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja
    Podobne kolokacje: