"quick drink" — Słownik kolokacji angielskich

quick drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeden szybki
  1. quick przymiotnik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Come on, why don't we go for a quick drink, just the five of us?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo