"quick demise" — Słownik kolokacji angielskich

quick demise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki upadek
  1. quick przymiotnik + demise rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A one-way trip to Mars need not mean a quick demise.

    Podobne kolokacje: