"quick curtsy" — Słownik kolokacji angielskich

quick curtsy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki dyg
  1. quick przymiotnik + curtsy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dropping a quick curtsy, the girl fled the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo