"quick comeback" — Słownik kolokacji angielskich

quick comeback kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki powrót
  1. quick przymiotnik + comeback rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While losing the first game, she made a quick comeback in the second and won.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo