"quick calculation" — Słownik kolokacji angielskich

quick calculation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie kalkulacja
  1. quick przymiotnik + calculation rzeczownik
    Silna kolokacja

    His mind did a quick calculation: they were almost in weapons range.