"quick Google" — Słownik kolokacji angielskich

quick Google kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka Google
  1. quick przymiotnik + Google rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Where did the attackers get access to the code from (a quick google turned up empty)?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo