"quantum mechanic" — Słownik kolokacji angielskich

quantum mechanic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mechanik kwantowy
  1. quantum rzeczownik + mechanic rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I think we may find the answer one day in quantum mechanics.