"game mechanic" — Słownik kolokacji angielskich

game mechanic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mechanik gry
  1. game rzeczownik + mechanic rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The game mechanics are quite simple and focuses on Beat (music).