BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pył węglowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pył węglowy" po polsku

"pył węglowy" — Słownik kolokacji angielskich

coal dust kolokacja
  1. coal rzeczownik + dust rzeczownik = pył węglowy
    Silna kolokacja

    As a result, there would have been little or no coal dust in the air, he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo