"put up one's feet" — Słownik kolokacji angielskich

put up one's feet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjmować czyjś stopy
  1. put czasownik + foot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He probably thought, get to the white house and put his feet up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo