"put one foot" — Słownik kolokacji angielskich

put one foot kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's foot
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż jedną stopę
  1. put czasownik + foot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Watch how I put my feet down, and try to do the same.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo