"put one's skills" — Słownik kolokacji angielskich

put one's skills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś umiejętności
  1. put czasownik + skill rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "And then suddenly, you get to put your skills to use."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo