"put one's lives" — Słownik kolokacji angielskich

put one's lives kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's life
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś życia
  1. put czasownik + life rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She has taken three weeks off to try to put her life back together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo