"put lives" — Słownik kolokacji angielskich

put lives kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's life
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawione życia
  1. put czasownik + life rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She has taken three weeks off to try to put her life back together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo