ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"punch away" — Słownik kolokacji angielskich

punch away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cios pięścią daleko
  1. punch czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead, she said, the buyers were feverishly punching away on their laptop computers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo