"publishing project" — Słownik kolokacji angielskich

publishing project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt wydawniczy
  1. publishing rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He wanted to create a publishing project that would be open to everyone, "Especially young people, new people.

powered by  eTutor logo