"public-health official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik publiczny-zdrowotny
  1. public-health przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But public-health officials estimate that between 500 and 700 patients who received blood in the region between 1979 and 1985 may have been infected with the virus.

podobne do "public-health official" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "public-health official" po angielsku

rzeczownik