"psychedelic design" — Słownik kolokacji angielskich

psychedelic design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): halucynogenny projekt
  1. psychedelic przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He later painted his Stratocaster in a psychedelic design that included the word "Bebopalula" above the pickguard and the guitar's nickname, "Rocky", on the headstock.

    Podobne kolokacje: