"przyznawać się do winy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyznawać się do winy" po polsku

"przyznawać się do winy" — Słownik kolokacji angielskich

admit one's guilt kolokacja
  1. admit czasownik + guilt rzeczownik = przyznawać się do winy, uznawać swoją winę
    Bardzo silna kolokacja

    How often in his life had he admitted guilt before anyone but God?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo