"przymus bezpośredni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przymus bezpośredni" po polsku

"przymus bezpośredni" — Słownik kolokacji angielskich

use of force kolokacja
  1. force rzeczownik + use rzeczownik = przymus bezpośredni (w stosunku do pacjentów szpitala psychiatrycznego)
    Zwykła kolokacja

    They wouldn't require the use of force to back them up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo