"przychodzić z pomocą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przychodzić z pomocą" po polsku

przychodzić z pomocą

phrasal verb
  1. come forward *
idiom
  1. come to aid  

"przychodzić z pomocą" — Słownik kolokacji angielskich

come forward kolokacja
  1. come czasownik + forward przysłówek = przychodzić z pomocą, oferować pomoc
    Bardzo silna kolokacja

    If so, why has she not come forward to state what the reason was?