"przekraczać granicę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekraczać granicę" po polsku

przekraczać granicę

 1. cross the border  
  Many people cross the border illegally in search of work. (Wielu ludzi przekracza granicę nielegalnie w poszukiwaniu pracy.)
  We crossed the border at midnight. (O północy przekroczyliśmy granicę.)
  Thousands of illegal immigrants cross the US border each year. (Tysiące nielegalnych imigrantów przekraczają granicę USA każdego roku.)

"przekraczać granicę" — Słownik kolokacji angielskich

cross the border kolokacja
 1. cross czasownik + border rzeczownik = przekraczać granicę
  Silna kolokacja

  Two more were stopped as they tried to cross the border.

powered by  eTutor logo