"provide projects" — Słownik kolokacji angielskich

provide projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz projekty
  1. provide czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She said it would also provide special projects to help the children who were affected.

powered by  eTutor logo