"proud moment" — Słownik kolokacji angielskich

proud moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczęśliwy moment
  1. proud przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The girls' families show up moments later, very proud of them.

    Podobne kolokacje: