"prosić o informację" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prosić o informację" po polsku

prosić o informację

  1. ask for information  

"prosić o informację" — Słownik kolokacji angielskich

  1. ask czasownik + information rzeczownik = prosić o informację
    Zwykła kolokacja

    Sometimes your friends or family members will be asked for information about you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo