"promise money" — Słownik kolokacji angielskich

promise money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obietnica pieniądze
  1. promise czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But Western oil companies promise money, advanced technology and jobs.

    Podobne kolokacje: