ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
14. cost money = kosztować pieniądze, kosztować dużo pieniędzy cost money
16. owe money = bądź winnym pieniądze owe money
19. withdraw money = wybierać, wypłacać pieniądze withdraw money
22. pour money = ładuj pieniądze pour money
23. divert money = obróć pieniądze divert money
24. print money = drukowane pieniądze print money
29. pump money = pompa pieniądze pump money
34. obtain money = uzyskaj pieniądze obtain money
35. handle money = zajmij się pieniędzmi handle money
37. seek money = zabiegaj o pieniądze seek money
43. move money = ruch pieniądze move money
44. involve money = wymagaj pieniędzy involve money
49. mean money = chciej pieniądze mean money
51. manage one's money = zarządzać czyjś pieniądze manage one's money
52. get for one's money = dostawać czyjś pieniądze get for one's money
53. see money = zobacz pieniądze see money
54. carry money = nieś pieniądze carry money
55. shift money = zmiana pieniądze shift money
56. inherit money = odziedzicz pieniądze inherit money
57. add money = dodaj pieniądze add money
58. gain money = przyrost pieniądze gain money
60. come up with the money = wystaraj się o pieniądze come up with the money
61. commit money = przeznacz pieniądze commit money
62. attract money = przyciągnij pieniądze attract money
63. bet money = zakład pieniądze bet money
64. money earmarked = pieniądze przeznaczyły money earmarked
65. draw money = losowanie pieniądze draw money
66. set money = zbiór pieniądze set money
67. create money = kreować pieniądz create money
68. marry for one's money = brać ślub dla czyjś pieniądze marry for one's money
69. pull money = pociągnij za pieniądze pull money
70. talk about money = rozmawiaj o pieniądzach talk about money
72. repay the money = spłać pieniądze repay the money
73. direct money = bezpośrednie pieniądze direct money
74. allow money = pozwól pieniądzom allow money
75. change money = rozmienić pieniądze change money
77. supply money = pieniądze dostawcze supply money
79. lack the money = nie miej pieniędzy lack the money
80. cut money = cięcie pieniądze cut money
84. secure money = pewne pieniądze secure money
85. devote money = poświęć pieniądze devote money
86. exchange money = wymiana pieniądze exchange money
87. extract money = urywek pieniądze extract money
89. like money = jak pieniądze like money
90. UK money is reduced = Brytyjskie pieniądze są obniżone UK money is reduced
91. promise money = obietnica pieniądze promise money
  • But Western oil companies promise money, advanced technology and jobs.
  • "To promise you money would be useless, even if we could."
  • For the 1907-08 season, a new board was introduced, with the availability of more money being promised.
  • He has promised generous development money, including the building of an Islamic university.
  • He promised 100% money back for anyone who was unhappy with the boots.
  • Last week Colombia's government promised money to improve the structure.
  • I've promised him enough money to buy a commission into the palace guards.
  • He tried to reason with your father, he even promised him money.
  • But their pain might be eased if they were promised money in exchange for reform.
  • He had been promised money by the new French government, but the money did not come.
92. accumulate money = nagromadź pieniędzy accumulate money
94. double one's money = podwójnie czyjś pieniądze double one's money
95. request money = prośba pieniądze request money
97. contain money = ogranicz pieniądze contain money
98. call money = pożyczka z banku zwrotna na żądanie call money
99. restore money = zwróć pieniądze restore money
100. pay with money = płaca z pieniędzmi pay with money
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.