"projekt badawczy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "projekt badawczy" po polsku

projekt badawczy

rzeczownik
  1. research project  
    I prepared this contraption as a part of my research project. (Przygotowałam to urządzenie jako część mojego projektu badawczego.)
    I was asked at school to prepare a research project. (Poproszono mnie w szkole, abym wykonał projekt badawczy.)

"projekt badawczy" — Słownik kolokacji angielskich

research project kolokacja
  1. research rzeczownik + project rzeczownik = projekt badawczy
    Bardzo silna kolokacja

    They still look at what they're doing as a research project.

powered by  eTutor logo