BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"projectile motion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "projectile motion" po angielsku

"projectile motion" — Słownik kolokacji angielskich

projectile motion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruch pocisku
  1. projectile rzeczownik + motion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is also no projectile motion when running off the edge of a cliff so the character will fall straight down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo