"project undergoes" — Słownik kolokacji angielskich

project undergoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt przechodzi
  1. project rzeczownik + undergo czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The project is still undergoing and has dependency on India to take the further steps.

    Podobne kolokacje: