"project sponsor" — Słownik kolokacji angielskich

project sponsor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sponsor projektu
  1. project rzeczownik + sponsor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A key role in project governance is that of the project sponsor.

    Podobne kolokacje: