"project serves" — Słownik kolokacji angielskich

project serves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): serwy projektu
  1. project rzeczownik + serve czasownik
    Luźna kolokacja

    This project serves 386 homes near 10 contaminated water sources.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo