"project puts" — Słownik kolokacji angielskich

project puts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt kładzie
  1. project rzeczownik + put czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When the project was completed in 1974 and put on the market, the economy was sluggish.

    Podobne kolokacje: