"project is shelved" — Słownik kolokacji angielskich

project is shelved kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest odłożony
  1. shelve czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, after the company went under, the project was shelved.

    Podobne kolokacje: