ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"project is held up" — Słownik kolokacji angielskich

project is held up kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt odbywa się w górę
  1. hold czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The project was held up for more than a year by objections from an expert panel that reviews the social and environmental effects.

    Podobne kolokacje: