"project earns" — Słownik kolokacji angielskich

project earns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zarabia
  1. project rzeczownik + earn czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His project earned an A and the professor's encouragement to shop his idea to record labels.

    Podobne kolokacje: