"project combines" — Słownik kolokacji angielskich

project combines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt łączy
  1. project rzeczownik + combine czasownik
    Luźna kolokacja

    The project has recently combined with a similar one for Minnesota.

    Podobne kolokacje: