"project collects" — Słownik kolokacji angielskich

project collects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolekty projektu
  1. project rzeczownik + collect czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Also, how often the project collects the status is to be clearly stated.

    Podobne kolokacje: