"project becomes" — Słownik kolokacji angielskich

project becomes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt staje się
  1. project rzeczownik + become czasownik
    Luźna kolokacja

    "Our project becomes much more the emotional signature of the place."

    Podobne kolokacje: