"program official" — Słownik kolokacji angielskich

program official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik programu
  1. program rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Despite the problem, program officials said the test achieved 9 of its 10 goals.

powered by  eTutor logo