ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"professional knowledge" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "professional knowledge" po angielsku

professional knowledge

rzeczownik
  1. wiedza zawodowa
    I've been working as a teacher for nearly twenty years and now my professional knowledge enables me to deal with difficult students in a more effective way. (Pracuję jako nauczycielka od niemalże dwudziestu lat i obecnie moja wiedza zawodowa pozwala mi radzić sobie z trudnymi uczniami w bardziej efektywny sposób.)

"professional knowledge" — Słownik kolokacji angielskich

professional knowledge kolokacja
  1. professional przymiotnik + knowledge rzeczownik = wiedza zawodowa
    Zwykła kolokacja

    It consists of five courses that help teachers improve their professional knowledge, classroom practice, and leadership skills.

powered by  eTutor logo