BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"profesjonalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "profesjonalny" po polsku

profesjonalny

przymiotnik
 1. professional ****  
  We'll hire a professional photographer to do it. (Wynajmiemy profesjonalnego fotografa, żeby to zrobił.)
  Can you give us some professional advice? (Czy możesz nam udzielić profesjonalnej porady?)
  zobacz także: expert, adept, highly trained
 2. pro **  
  He's a pro basketball player. (On jest profesjonalnym koszykarzem.)
  My sister is a pro swimmer. (Moja siostra jest profesjonalną pływaczką.)
 3. profesh slang  

powered by  eTutor logo