"processed through" — Słownik kolokacji angielskich

processed through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetworzony całkowicie
  1. process czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Between 1943 and 1945, more than 40,000 men were processed through this center.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo