"prisoner suspected" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner suspected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień podejrzewał
  1. suspect czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Amnesty law required the release of all prisoners suspected of being guerrillas and guerrilla sympathizers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo